Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Organizační struktura Svazku obcí mikroregionu Kněževes


Orgány svazku

Orgány svazku jsou:

 • A. členská schůze
 • B. předseda svazku
 • C. dozorčí komise


A. členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem svazku. Rozhoduje o veškerých zásadních otázkách svazku, které jsou jí svěřeny těmito stanovami a zákonem, případně o těch, které si vyhradí do svého rozhodování. Do výlučné pravomoci členské schůze patří:

 1. Schvaluje a mění stanovy svazku
 2. Schvaluje všechny zásadní otázky související s její činností
  včetně otázek organizačních, hospodářských a finančních
 3. Schvaluje plán činnosti na období do další členské schůze
 4. Volí a odvolává předesedu svazku a členy dozorčí komise


B. předseda svazku

Předseda je statutárním orgánem svazku, který koncepčně a komplexně řídí jeho činnost a jedná jeho jménem

Předsedou svazku může být jen fyzická osoba, navržená členem svazku, která splňuje požadavek bezúhonnosti


C. dozorčí komise

Dozorčí komise je orgánem svazku voleným členskou schůzí.

O své činnosti podádvá zprávy na členské schůzi svazku.

Dozorčí komise:

 • a) kontroluje dodržování stanov a ostatních norem svazku a plnění usnesení
  členské scůze
 • b) dbá, aby činnost svazku odpovídala obecně závazným právním předpisům
 • c) kontroluje veškerou hospodářskou činnost svazku a dozírá nad jeho majetkem