Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Nejdůležitější předpisy


Svazek obcí mikroregionu Kněževes se při výkonu předmětu své činnosti řídí a rozhoduje zejména podle těchto právních předpisů:
 

 • zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
  v platném znění
 • zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • zákon číslo 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 • zákon číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • vyhláška MF č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
 • zákon číslo 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění