Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Opravné prostředky


Informace a místo pro podání opravného prostředku (odvolání)
proti rozhodnutí povinného subjektu

Opravné prostředky (odvolání) proti rozhodnutí Svazku obcí mikroregionu Kněževes o zamítnutí žádosti o poskytnutí informace, které je vydáváno podle příslušných ustanovení zákona číslo 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, se podávají předsedkyni Svazku obcí mikroregionu Kněževes, který je příslušným odvolacím orgánem na základě článku 2. 9.

Lhůta pro podání opravného prostředku (odvolání)
proti rozhodnutí povinného subjektu

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a k poskytování informací, v platném znění.